Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 38 | Lato 2013, Rok XI Nr 3

Honory gospodarza

HiJ nr 38 - okładka
Hodowca i Jeździec Rok XI Nr 3 (38)
Lato 2013

W nadchodzących miesiącach Polski Związek Hodowców Koni będzie współorganizatorem co najmniej dwóch prestiżowych międzynarodowych wydarzeń.

Pierwsze z nich – dedykowane hucułom – odbędzie się w dniach 5-7 lipca na terenie Gładyszowa, Wołosatego i Odrzechowej, a będzie to zebranie Komisji Hodowlanej, posiedzenie Zarządu i Walny Zjazd HIF (Hucul International Federation), połączone z przeglądem hodowlanym w trzech ww. wiodących stadninach państwowych koni rasy huculskiej w Polsce oraz Krajowym Czempionatem Młodzieżowym. Swój udział potwierdzili już goście z ośmiu krajów, co stanowi pozytywny przejaw zainteresowania europejskich ekspertów naszymi osiągnięciami hodowlanymi. Impreza ta jest również dowodem coraz lepszych sąsiedzkich relacji łączących Polskę, Białoruś oraz Ukrainę i wpisuje się w finansowany przez UE program współpracy transgranicznej. W ramach projektu „Utworzenie polsko-ukraińskiego centrum hodowli i promocji konia huculskiego” 7 lipca w Rudawce Rymanowskiej odbędzie się Festiwal Kultur Pogranicza „Koń huculski w kulturze Karpat Wschodnich”.

Drugie ze wspomnianych wydarzeń, których Polska będzie gospodarzem, to organizowany w dniach 7-9 października w Warszawie Walny Zjazd WBFSH, czyli doroczne spotkanie połączone z obradami i wyborami Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych, instytucji zrzeszającej stowarzyszenia i związki hodowców koni przeznaczonych do sportu. W WBFSH zasiada dzisiaj aż 67 członków z ponad 30 krajów, więc współtworzy ona rzeczywistą, bardzo efektywnie prosperującą platformę współpracy hodowców i międzynarodowego sportu jeździeckiego. Szerzej opisuje temat Dorota Lewczuk w niniejszym letnim wydaniu „Hodowcy i Jeźdźca”. Warto przy okazji nadmienić, że PZHK – we współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych – przygotowuje dla gości zjazdu wycieczkę do Stadniny Koni Janów Podlaski, połączoną z atrakcyjnymi pokazami 8 ras koni w różnych formach użytkowania. Dzięki zaangażowaniu m.in. kilku spółek ANR do Janowa zostanie przywieziony wyselekcjonowany, możliwie najlepszy materiał koński, oczywiście ze szczególnym wskazaniem na rasy, które biorą udział w Mistrzostwach Polski Młodych Koni i sprawdzają się w sporcie, ale nie tylko…

Nie będę dłużej Państwa przekonywał, ale naprawdę warto 7 lipca zawitać do Rudawki Rymanowskiej, a 8 października odwiedzić Janów! Tak jak warto choćby przewertować naszą nową gazetę. Ze spokojem sumienia polecam wakacyjnej lekturze jej 112 stron, wierząc, że nie będzie to dla czytelników czas stracony.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint – „Jeździec i Hodowca” nr 6 i 16, 1928

WYWIAD

 • Aktywnie zabiegać o konie – Michał Wierusz-Kowalski

HODOWLA

 • Czemu służą MPMK-B – Szczepan Chrzanowski
 • Konsekwencja drogą do sukcesu – Adam Jończyk
 • Uznawanie szwedów – Marzena Woźbińska
 • Szkolenie z oceny pokroju – Agnieszka Wróblewska-Tondera
 • Import koni zimnokrwistych – czy jest nam potrzebny?Ewa Jastrzębska
 • Aukcyjny system sprzedaży koni – Jacek Kobus
 • Koń pożądany – Grażyna Polak
 • 10 lat działania PSUiPKR – Ryszard Kolstrung
 • W nowej odsłonie – Paweł Wójtowicz
 • Spotkanie WBFSH 2013 w Polsce – Dorota Lewczuk
 • Czempiony w Poznaniu – Patrycja Wojciechowska
 • Prezentuj koń! – Zbigniew Jaworski
 • W poszukiwaniu talentów – Dorota Müller

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Promocja koni niejedno ma imię – Teresa Pracuch
 • Końska ekspozycja w Odolanowie – Mirosław Konarczak
 • Ogiery w WolicyMirosław Konarczak
 • Jesteś legendą… Gustawie – Marta Kowalczyk
 • Nowa próba dla grubasa – Wiesław Niewiński
 • Grabowiec z najlepszej strony – Tomasz Bagniewski
 • Czy mamy kolejnego Ramzesa? – Jacek Kozik

KRONIKA

 • Zwierzę – inspiracja, symbol czy pretekst? – Małgorzata Minchberg
 • Odszedł mój Mistrz – Piotr Milbrat jr.

SPORT I WYŚCIGI

 • Impreza z górnej półki – Michał Wierusz-Kowalski
 • Trakeńskie dwudziestolecie – Andrzej Grad
 • Pławieńskie Towarzystwo Wyścigów Konnych – Jarosław Koch
 • Kłusaki w natarciuMonika Słowik
 • Francuski weekend na Służewcu – Małgorzata Sakwerda
 • Wszystkie drogi prowadzą do… – Paweł Gocłowski
 • Rio Plus – Łukasz Jankowski
 • Presja czy opresja – o ułatwianiu sobie życia – Jan Skoczylas
 • Andrzej w mojej pamięci – Jan Okulicz
 • Złapać nić Bemelmansa – Natalia Smagacz
 • Piłka w grze – Katarzyna Zalasińska
 • O konkursach tradycyjnego powożenia, część 2Andrzej Novák-Zempliński

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Sezonowy wypas koni – Roman Roszkiewicz
 • Stereotypie u koni – Anna Nowicka-Posłuszna, Klaudia Ziomko, Agata Tritt-Patalas
 • Trzy historie na trzydziestolecie – MŁiJ

HISTORIA I SZTUKA

 • Stal, uniwersalny materiał – Małgorzata Sieradzan
 • Słodkie lenistwo, czyli koński relaks – Aleksandra Jaworowska
 • Skąd się wzięła podkowa – Konrad Michalski, Ewa Jastrzębska

WYNIKI ZT

KALENDARIUM

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XI, nr 3 (38) 2013

ISSN 1731-5387 • Nakład 4500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redaktor naczelny: Michał Wierusz-Kowalski • sekretarz redakcji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Krzysztof Tomaszewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz nieodpłatnego publikowania listów. Wydawca nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.

W ostatnim numerze

HiJ nr 69 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XIX Nr 2 (69) Wiosna 2021

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Pets Diag
Smulders
nuba equi
FizjoFit Animal - rehabilitacja zwierząt
Unipasz

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę