Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 15/16 | Jesień 2007, Rok V Nr 4 / Zima 2008, Rok VI Nr 1

„Hodowca i Jeździec” w każdym domu…

HiJ nr 15/16 - okładka
Hodowca i Jeździec
Rok V Nr 4 (15) Jesień 2007
/ Rok VI Nr 1 (16) Zima 2008

Polski Związek Hodowców Koni od 4 lat jest wydawcą specjalistycznego kwartalnika pt.: „Hodowca i Jeździec”, którego domeną od zarania, miała być problematyka hodowlano-jeździecka. Miała być i jest, dzięki pomysłodawcy panu Andrzejowi Sarnowskiemu (Kierownikowi Zachodnio-Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Szczecinie) oraz staraniom grona entuzjastów z pracownikami biura PZHK na czele – inicjatorami wspaniałej idei powołania do życia tytułu prasowego wychodzącego naprzeciw potrzebom środowiska skupionego wokół hodowli koni. Owa całkiem spora grupa ludzi, zresztą sukcesywnie się rozrastająca, wzorem państw zachodnich potrzebowała tematycznie sprofilowanego magazynu, który w przystępny sposób popularyzowałby wiedzę w przedmiotowej, czyli interesującej ich – hodowców i koniarzy – dziedzinie oraz był „tubą” informacyjną łączącą Związek z Terenem, narzędziem ułatwiającym komunikację i dystrybucję istotnych tak dla całego środowiska, jak i indywidualnego hodowcy, treści. Dlatego pojawienie się w 2004 roku pierwszego numeru „Hodowcy i Jeźdźca” zostało dość entuzjastycznie przyjęte. Jednak z uwagi na znaczne wyzwanie logistyczno-finansowe początkowy etap stał się swego rodzaju testem wydolności oraz reakcji rynku, stąd też np. nakład zaledwie 2000 egzemplarzy czy ograniczony ze względu na koszty kolportaż. Dzisiaj już zdecydowanie wiemy, iż Redakcja HiJ jest zdolna cyklicznie generować profesjonalne pismo. Niemniej, aby mogło ono sprostać w/w zadaniom, nadziejom, potrzebom, czas najwyższy zmienić skalę działania tzn., jeśli PZHK zrzesza prawie 15.000 członków, to co drugi winien dostawać w sposób regularny „swój kwartalnik”, bowiem to właśnie „Hodowca i Jeździec” ma niepowtarzalną szansę, w odróżnieniu do innych komercyjnie funkcjonujących magazynów branżowych, zintegrować i utożsamić wielką rodzinę hodowców-koniarzy. Jeżeli Niemiecki, Francuski, Holenderski bądź Belgijski Związek Hodowców Koni może z sukcesem wydawać własną gazetę czy periodyki, dlaczego PZHK w 40 milionowym kraju miałby zignorować zalety i zrezygnować z siły, jaką daje specjalistyczny kwartalnik. Warunek – trzeba pozwolić naszemu pismu rozkwitnąć m.in. upowszechniając jego obecność w domu każdego hodowcy. Tak – marzymy, aby nowy „Hodowca i Jeździec” został doręczony imiennie każdemu polskiemu hodowcy na jego prywatny adres domowy! Wówczas, z perspektywy roku tudzież dwóch lat oraz niekwestionowanych korzyści, dodatkowa składka na prenumeratę, okaże się kwotą absolutnie symboliczną. Ponadto, większy nakład przy jednocześnie starannie wyselekcjonowanym odbiorcy, gwarantuje napływ reklamodawców ergo środków na poprawę wartości edycyjno-poligraficznych bądź wyższe honoraria dla autorów publikujących na łamach, a dalej coraz ciekawsze i ambitniejsze, zamawiane przez Redakcję teksty, które zawsze czytelnikom dają satysfakcję poznawczo-edukacyjną, a członkom wspólnoty hodowlanej poczucie, że Związek o nich pamięta i dba. Tak „skrojony” nowy HiJ – o nakładzie ca 10.000 – wszedłby do innej ligi wydawniczej, zyskał blask, sprostał misji, zbudował niespotykany dotychczas na naszym rynku potencjał. Czy wolno nam takie horyzonty zaprzepaścić…?! Zatem, inaugurując Nowy 2008 Rok, przy okazji wydania nieco grubszego, bo podwójnego, w imieniu całego zespołu redakcyjnego pozwalam sobie przeprosić za opóźnienia natury drukarskiej i życzyć Państwu spełnienia wszystkich, nawet tych najodważniejszych, planów oraz marzeń, bez których przecież nie sposób żyć.

Michał Wierusz-Kowalski

W numerze:

 • Przygotowanie klaczy do sezonu rozrodowegoMarian Tischner
 • Po Mistrzostwach o MistrzostwachAnna Cuber
 • Ogiery szlachetne 2007Janusz Lawin
 • Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych bez koni?!Ewelina Cześnik
 • Analiza wpływu wieku rodziców na rozwój somatyczny potomstwa u koni rasy huculskiejIwona Tomczyk-Wrona
 • A.D. 2007 w Kujawsko-PomorskimTomasz Bagniewski
 • Próba dzielności ślązaków w Książu 2007Janusz Lawin
 • Wystawy – sprzedaże ogierów zimnokrwistych w 2007 rokuWiesław Niewiński, Wojciech Ganowicz, Andrzej Stasiowski
 • Historia hodowli koni sztumskichEwa Jastrzębska
 • Finał huculskich zmagańPaulina Peckiel
 • Debiutancki Czempionat źrebiąt ZimnokrwistychEwa Jastrzębska
 • LuronAgnieszka Boryna
 • Geny a umaszczenie koni, cz. 2Andrzej Grzybowski, Michał Wierusz-Kowalski
 • Warto zaufać koniomMarzena Woźbińska
 • Po sezonie wyścigowym 2007Paweł Gocłowski
 • 120 i krowa skoczyJan Skoczylas
 • Polskie zaprzęgi w roku 2007Marek Zaleski
 • Problemy ścięgnowe u koniOlga Kalisiak
 • Rola tłuszczów w diecie koniAgnieszka Kowalska
 • Kastracja ogierówEwa Szadyn
 • Stacjonarny trening klaczy ras szlachetnych 2008
 • Kwalifikacje ogierów do ZT 2008
 • Powozy i pojazdy konne, cz. 9Andrzej Jankowiak
 • AmazonkiAleksandra Jaworowska
 • Najnowsze kierunki europejskiej nauki końskiej, czyli EAAP 2007Dorota Lewczuk

Hodowca i Jeździec Rok V/VI, nr 4 (15) 2007 / 1 (16) 2008

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: sekretarz redakcji: dr Michał Wierusz-Kowalski • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz nieodpłatnego publikowania listów. Wydawca nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.

W ostatnim numerze

HiJ nr 69 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XIX Nr 2 (69) Wiosna 2021

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Pets Diag
Smulders
nuba equi
FizjoFit Animal - rehabilitacja zwierząt
Unipasz

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę