Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 12 | Zima 2007, Rok V Nr 1

HiJ nr 12 - okładka
Hodowca i Jeździec Rok V Nr 1 (12)
Zima 2007

W numerze:

 • Koń za milionMarek Grzybowski
 • Sprzedam, kupię, pohandluję…Barbara Mazur
 • Konikowe imprezy hodowlano-jeździeckie w 2006 roku, cz. 2Zbigniew Jaworski
 • Przypadek – moda – a może sukces kilku fachowców?Maciej Jackowski
 • Historia hodowli koni zimnokrwistych, cz. 1Ewa Jastrzębska
 • Wystawy – sprzedaże ogierów zimnokrwistych w 2006 roku (c.d.)Wiesław Niewiński, Wojciech Ganowicz, Adam Jończyk
 • Jak daleko od natury?Aleksandra Górecka, Tadeusz Jezierski
 • Wskazania przed rozpoczęciem budowy ośrodka hippicznegoEwa Jodkowska
 • Ciąża bliźniacza – podwójny zysk? – tłumaczenie: Ewa Szadyn
 • Dobrze wychowany jeździec, dobrze ułożony końJan Skoczylas
 • Wykaz ogierów kryjących w stadninach-spółkach ANR w sezonie 2007
 • Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych koni w 2007 r.
 • Spis treści „Hodowcy i Jeźdźca” od numeru 1/2003 do 2006 włącznie
 • Najczęściej występujące pasożyty zewnętrzne u koniZbigniew Wróblewski

Hodowca i Jeździec Rok V, nr 1 (12) 2007

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: sekretarz redakcji: Bożena Foltyn-Bednarska • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • DRUK: Ardruk

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz nieodpłatnego publikowania listów. Wydawca nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.

W ostatnim numerze

HiJ nr 69 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XIX Nr 2 (69) Wiosna 2021

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Pets Diag
Smulders
nuba equi
FizjoFit Animal - rehabilitacja zwierząt
Unipasz

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę