Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 10 | Lato 2006, Rok IV Nr 3

HiJ nr 10 - okładka
Hodowca i Jeździec Rok IV Nr 3 (10)
Lato 2006

W numerze:

 • Obchodzenie się z młodymi ogierkami po osadzeniuZbigniew Witkowski
 • Warunki przetrwania koni w środowisku naturalnymEwa Jodkowska
 • Ocena cech psychicznych koniAleksandra Górecka, Tadeusz Jezierski
 • Capitol I – legenda hodowlana i sportowa HolsztynuWioletta Werkowska, Ryszard Pikuła
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty identyfikacji koniKazimierz Kosiniak-Kamysz, Zenon Podstawski, Jarosław Łuszczyński
 • Środki poprawiające płodność klaczyEwa Szadyn
 • Użycie pomocy – rzecz oczywista? cz. 2Jan Skoczylas
 • Dzień Woźnicy 2006 w SmolajnachEwa Jastrzębska
 • Konie na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w SzepietowieEwa Jastrzębska
 • Skarby Sumbawy (notatki z Indonezji)Zbigniew Wróblewski
 • Pokonywanie przeszkód wodnych przez konie a pływanie z konikami polskimiZbigniew Jaworski
 • Powozy i pojazdy konne, cz. 5. Królowa Victoria a pojazdy włościańskieAndrzej Jankowiak
 • Wystawa w JedlniJacek Hebda
 • Wnioski przyjęte przez XXIV Walny Zjazd Delegatów PZHK w dniu 23 maja 2006 r.
 • Kształtowanie się i pielęgnacja kopyt u źrebiątRyszard Kolstrung
 • Niebo wysokie, błękit doskonałyAgnieszka Hyjek

Hodowca i Jeździec Rok IV, nr 3 (10) 2006

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: redaktor naczelny: Andrzej Saranowski • sekretarz redakcji: Bożena Foltyn-Bednarska • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Dominik Gronet, Janusz Lawin, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • DRUK: Ardruk

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz nieodpłatnego publikowania listów. Wydawca nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.

W ostatnim numerze

HiJ nr 69 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XIX Nr 2 (69) Wiosna 2021

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Pets Diag
Smulders
nuba equi
FizjoFit Animal - rehabilitacja zwierząt
Unipasz

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę