Reklama stanówki 2020 w kwartalniku „Hodowca i Jeździec”

Już po raz czwarty przygotowujemy katalog, w którym będziemy promować ogiery z licencją PZHK.Ceny są bardzo atrakcyjne, szczególnie dla członków OZHK, WZHK i związków rasowych, którzy regularnie opłacają składki. Wydrukuj lub wygeneruj PDF