Koń jaki jest, każdy widzi… ale czy na pewno? cz.1

Jerzy Kemilew to lekarz weterynarii, który jest jednym ze współzałożycieli Weterynaryjnego Banku Krwi im. „Milusia”. Tworzył podstawy i przyczynił się do rozwoju krwiolecznictwa w polskiej medycynie weterynaryjnej.
Jako pierwszy i jedyny w Polsce oraz w Europie, dzięki opracowaniu innowacyjnej, autorskiej metody izolacji komórek macierzystych wprowadził terapię allogenicznymi komórkami macierzystymi, wykorzystując swoje doświadczenie z zakresu transfuzjologii i serologii zwierząt.