Connect with us

Hodowca i Jeździec

HiJ nr 26

  • Ogon mer­da psem?

    By 1 czerwca 2010

    Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Wszyst­ko stoi na gło­wie. - Zabrońcie jesz­cze sprze­da­ży kle­jów i roz­pusz­czal­ni­ków - krzy­czy roz­dy­go­ta­ny...

Więcej
Na górę