Connect with us

Hodowca i Jeździec

HiJ nr 20

 • Cudze chwa­li­cie…

  By 1 grudnia 2008

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny W minio­nym roku Polski Związek Hodowców Koni aukcja­mi ogie­rów ras szla­chet­nych zor­ga­ni­zo­wa­ny­mi...

 • Próba dziel­no­ści z moni­to­rem

  By 1 grudnia 2008

  Ewa Szarska, Anna Cywińska Zastosowanie wybra­nych wskaź­ni­ków dia­gno­stycz­nych do oce­ny wydol­no­ści ogie­rów w pró­bach dziel­no­ści

 • Uczyć zgod­nie z prze­zna­cze­niem

  By 1 grudnia 2008

  Aleksandra Górecka-Bruzda Czwarta kon­fe­ren­cja Międzynarodowego Towarzystwa Nauk o Jeździectwie (International Society for Equitation Sciences) zgro­ma­dzi­ła w Dublinie w dniach...

 • Światło dla zaprzę­gów

  By 1 grudnia 2008

  Piotr Helon Tegoroczne Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi 19-21w­rze­śnia, odby­ły się tak jak przed rokiem na hipo­dro­mie...

 • O pró­by dla wszyst­kich

  By 1 grudnia 2008

  Władysław Byszewski Zakończyły się sta­cjo­nar­ne pró­by dziel­no­ści kla­czy w Zakładach Treningowych w 2008 r. Wprowadzenie tych prób (na razie...

Więcej
Na górę